Dispensation fra reglerne om sprøjtecertifikat og sprøjtebevis

25-03-2014

Sprøjter man alene med midlerne Rotstop SC,Isomate CLR, Exosex CM eller Ferramol kan man ansøge om dispensation fra kravet om sprøjtebevis eller - certifikat.

Brugere af visse sprøjtemidler der udgør en meget lav risiko kan ansøge om at få dispensation for krav om sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Man kan ansøge om at få en dispensation frem til  den 31. december 2015.

Dispensation kan gives til personer der alene bruge følgende sprøjtemidler:

  • Sprøjtemidlet Rotstop SC, som indeholder aktivstoffet Phlebiopsis gigantea, der er en mikroorganisme.
  • Insektferomonerne Isomate CLR og Exosex CM som udbringes via dispensere/fælder
  • Ferramol indeholdende aktivstoffet jern(III)phosfat til bekæmpelse af snegle.

Du skal sende din ansøgning til Miljøstyrelsen

Du skal søge om tilladelse til dispensation hos Miljøstyrelsen, og vi afgør sagen inden for maksimalt fire uger.

Se yderligere oplysninger og betingelser for at få dispensation (linket er ikke længere aktivt)

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål om dispensationsmuligheden kan stilles til jurist i Miljøstyrelsen Lars Hald 72544196.

Fakta til baggrund

Som sprøjtefører skal du have et gyldigt sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat. Dette gælder, uanset om du sprøjter på en golfbane, på et offentligt areal, på en mark eller i et væksthus. Miljøministeren har den 14. marts 2014 givet Miljøstyrelsen bemyndigelse til i særlige tilfælde at dispensere fra kravet om sprøjtecertifikat/sprøjtebevis. Bemyndigelsen gælder fra den 1. april 2014 til den 31. december 2015. 

Dispensation gives kun til personer, der ikke benytter andre sprøjtemidler end de nævnte ovenfor. Det vurderes derfor alene at være relevant for skovarbejdere, der normalt ikke beskæftiger sig med brugen af sprøjtemidler,  men kun med fældning af træer og for økologiske frugtavlere.

De midler, der gives dispensation til at bruge uden sprøjtebevis eller -certifikat

Der er tale om et middel (Rotstop SC) der påføres stubben i forbindelse med fældning af træer i skove og som består af en mikroorganisme, der findes naturligt i skovøkosystemet. Endvidere gives dispensation til brug af midler, der er formet som små strips, der skal bindes på frugttræer, og hvorfra der langsomt frigives et feromon. Feromonerne er identisk med naturligt forekommende signalstoffer, som insekter udskiller og benytter til at tiltrække hinanden forud for parring. Endelig er der tale om et jernholdigt middel til bekæmpelse af snegle. Jern findes naturligt i jorden og en tilførsel til bekæmpelse af snegle udgør ikke hverken en miljømæssig eller sundhedsmæssig risiko.