To fluer med ét smæk - nordisk projekt om virkemidler for reduktion af udslip fra brændeovne

27-05-2014
Luft

Mindsket udledning af partikler fra brændeovne i Norden ville både mindske den negative påvirkning af folkesundheden og reducere negative klimaeffekter i Arktis. Et pilotprojekt for øget fokus på reduktion af udledningen af sod fra boligopvarmning er lige blevet afsluttet med en ny rapport. Projektet udgør et led i Nordisk Ministerråds arbejde for at modvirke kortlivede klimadrivere, SLCF, og dets sundhedseffekter og indvirkning på afsmeltning af kryosfæren i de arktiske områder.

I rapporten af International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) beskrives lovgivning og virkemidler i de nordiske lande for reduktion af partikler (PM2.5) og sod (black carbon) fra brændefyring. Rapporten evaluerer effektiviteten af de forskellige virkemidler, der anvendes i de nordiske lande, samt påpeger mulige tiltag, der har størst potentiale til yderligere reduktion af sod og partikler i Norden.

Sod og partikler med størrelser mindre end 2,5 mikrometer (PM 2.5) skabes af ufuldstændig forbrænding af biomasse og fossile brændstoffer. I tillæg til partikler, herunder sod, udleder brændeovne og -kedler en række forurenede stoffer, bl.a. tjærestoffer, dioxiner og flygtige organiske forbindelser som alle er skadelige for miljøet. Partiklerne anses for at være det største problemet rent sundhedsmæssigt og brændefyring er den mest forurenende opvarmningsform i Danmark i dag.

Sod har længe været kendt som en luftforurening med sundhedsskadelige virkninger. Det er dog først i de senere år, at forskere er blevet opmærksomme på sods evne til at accelerere klimaændringer på kort sigt. Varmeeffekten er særlig stærk over Arktis, hvor sod, som falder på sne og is, øger afsmeltningens hastighed, da solens stråler ikke reflekteres. I de nordiske lande er emissionerne fra brænderøg den største kilde til at sod når Arktis.

En markant reduktion af udslip ville dermed give gode sundhedseffekter og hurtige positive klimaeffekter både lokalt og regionalt i Norden og Arktis.

Link til rapporten Controlling emissions from Wood Burning - Legislation and Regulations in Nordic Countries to Control Emissions from Residential Wood Burning.

Link til Nordisk Ministerråd