Pilotprojekt om målrettet arealregulering søger landbrugskonsulenter

28-05-2014
Landbrug

To metoder til en ny målrettet regulering af landbrugsarealerne skal i den nærmeste tid afprøves på 30 bedrifter i tre udpegede områder i Danmark. Videncenter for Landbrug søger nu landbrugskonsulenter med indgående kendskab til de tre områder, der ønsker at indgå i arbejdet. Projektet følger op på anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen

Projektet er et samarbejde mellem Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer via Videncenter for Landbrug, Fødevareministeriet og Miljøministeriet, og det involverer endvidere Energistyrelsen og forskellige forskningsinstitutioner.

Formålet med projektet er at afprøve to modeller for, hvordan en ny målrettet regulering af arealerne kan se ud og se på fordele og ulemper ved de forskellige mekanismer, som ligger bag modellerne. Begge modeller bygger grundlæggende på samme princip om en målrettet og differentieret regulering, der sætter ind, hvor virkning og omkostningseffektivitet er størst i tråd med anbefalingerne fra  Natur- og Landbrugskommissionen.

Erfaringer og input fra landmænd og landbrugskonsulenter indsamles fra afprøvningen af modellerne under de konkrete forhold på 30 forskellige bedrifter. Ud fra en række kriterier er tre områder udvalgt (Norsminde Fjord, Tissø ved Kalundborg og Filsø ved Varde), hvor modellerne skal afprøves. Erfaringerne fra pilotprojektet vil være et vigtigt bidrag til udviklingen af det faglige grundlag for den fremtidige regulering.

Projektet forventes færdiggjort og afrapporteret i løbet af efteråret 2014, så resultaterne kan indgå i beslutningsgrundlaget for, hvordan den fremtidige målrettede arealregulering skal se ud.

Projektsekretariatet i Miljøstyrelsen vil opdatere med yderligere information på mst.dk  undervejs i projektet.