Undersøgelse gør os klogere på udvaskning af biocider

02-05-2014

En ny undersøgelse dokumenterer, hvilke biocider, der frigives fra mure og andre behandlede facader i byerne, og hvad der sker med dem, når de føres videre med regnvandet.

En ny undersøgelse viser nu, at nedbør kan føre rester af biocider fra f.eks. husmure med sig videre ud i byernes vandløb og søer. Biocider er kemikalier, der tilsættes i maling, træbeskyttelse og andre produkter for at beskytte f.eks. selve malingen eller mure samt havehegn mod angreb fra svampe og alger.

Det er ikke overraskende, at regnvand indeholder en række forskellige biocider, og at nogle af dem siden hen kan spores i vandløb og søer. Det tager myndighederne allerede højde for, inden biociderne bliver godkendt til brug herhjemme. Ingen af de fundne stoffer i søer eller vandløb udgør således en risiko for mennesker eller miljø.

Det afgørende nye i undersøgelsen er, at processerne bag udvaskningen af biocider fra behandlede facader nu dokumenteres.  Andre undersøgelser viser, at f.eks. hustage kan frigive biocider, når de blive våde, og det samme gør sig altså gældende for behandlede overflader, som mure og havehegn.

Specielt for pudsede flader mangler man viden om, hvilke mekanismer i overfladerne, der skal tages hensyn til eller hvor meget, der konkret udvaskes ved f.eks. kraftige regnskyl eller mere almindelig regn.  Den nye undersøgelse gør os klogere på dette, og påviser bl.a. at både bygningskonstruktioner og vejret spiller en rolle for, hvor store koncentrationer af biocider, der bliver frigivet. Der blev screenet for en stor gruppe af biocider, der lige nu er under vurdering i EU, specielt biocidaktiv-stoffer i træbeskyttelsesmidler og maling.

Projektet bliver fulgt op af et nyt forskningsprojekt, der undersøger effekt og skæbne af biocider i bynære søer. Resultaterne bliver også sendt til de øvrige EU-lande og den nye viden bliver brugt, når Miljøstyrelsen skal vurdere risikoen ved biocidprodukter, der beskytter byggematerialer.

Undersøgelsen er udført af forskere på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet med støtte fra Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning.  

Læs rapporten "Water driven leaching of biocides from paints and renders".