Kortlægning af lystbådehavne

02-05-2014

Nye EU regler stiller krav om at bundmaling, der bliver brugt på lystbåde, joller og andre skibe, nu skal under lup for, om de skader havmiljøet.

Miljøstyrelsen har lavet en kortlægning af danske lystbådehavne, for at undersøge, hvordan man kan forebygge og beskytte havmiljøet og omgivelserne i og omkring lystbådehavnene mod skadelige virkninger fra bundmaling.

På baggrund af kortlægningen vil Miljøstyrelsen udpege en test-havn, der skal bruges som en model til at undersøge, om der er en risiko for fisk og andre havdyr, når man bruger bundmaling på lystbåde.

Kortlægningen er et led i den trinvise godkendelse af biocider under Biocidforordningen - en godkendelse som allerede kræves for fx træbeskyttelsesmidler og midler til at bekæmpe insekter. 

Kortlægningen og den efterfølgende undersøgelse skal bruges til at vurdere bundmalinger, så miljøet i og omkring de danske lystbådehavne fremover bliver beskyttet bedst muligt.

Læs rapporten "Kortlægning af danske lystbådehavne"

Se  danske lystbådehavne og deres karakteristik via Google Earth  
(OBS! Højreklik og gem filen. Du skal have Google Earth installeret på din computer for at kunne åbne filen