Kig efter Svanemærket, hvis du vil undgå skadelig kemi

15-05-2014
Kemikalier Borger

En ny laboratorieundersøgelse har vist, at en række stoffer, der blandt andet bliver brugt i kosmetiske produkter, kan skade sædceller. Det vides endnu ikke, hvordan det forholder sig uden for laboratoriet, og derfor er det slet ikke sikkert, at stofferne udgør en reel risiko i hverdagen. Hvis du vil være helt sikker på at undgå stofferne, kan du holde dig til Svanemærkede produkter.

Der har i ugens løb være stor mediebevågenhed omkring et nyt studie fra Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion, som viser, at 11 kemiske stoffer kan skade sædceller.

Resultatet udgør endnu en vigtig brik i puslespillet om, hvordan kemikalier kan påvirke hormonsystemerne. Og derfor vil Miljøstyrelsen, som har støttet undersøgelsen igennem Center for Hormonforstyrrende Stoffer, bruge resultaterne aktivt i alle relevante arbejdsgrupper, den deltager i.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at undersøgelsen er foretaget i reagensglas, hvor sædcellerne er blevet udsat for direkte kontakt med en række kemiske stoffer. Undersøgelsen har ikke set på, om den kontakt, mennesker måtte have med de problematiske stoffer i hverdagen, vil kunne skade sædcellerne.

Dermed er det alt for tidligt at konkludere, om stofferne udgør en sundhedsrisiko uden for laboratoriet.

Miljøstyrelsen sender resultaterne til EU-Kommissionen, det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM) og EU's videnskabelige komite for forbrugersikkerhed (SCCS), for at resultaterne kan indgå i det igangværende arbejde med at fastsætte kriterier for hormonforstyrrende stoffer. Hvis du vil være sikker på at undgå de problematiske stoffer, skal du gå efter at købe svanemærkede produkter.

FAKTA

  • Ud af de 11 stoffer findes de fire efter Miljøstyrelsens viden ikke i forbrugerprodukter på det danske marked.
  • Fem stoffer anvendes som UV-filtre i kosmetik, men ikke i svanemærket kosmetik. Miljøstyrelsen vil inkludere resultaterne af den nye undersøgelse i en kortlægning af UV-filtre, som allerede er i gang.
  • Et af stofferne - Triclosan - anvendes formodentlig i et enkelt tandpastamærke og i visse deodoranter. Danmark er allerede i gang med at vurdere stoffet sammen med Holland, og industrien vil blive pålagt at fremskaffe yderligere data om dets hormonforstyrrende effekter.
  • Et andet af stofferne - Dibutylftalat - bliver begrænset fra december 2015 i en lang række produkter gennem en national bekendtgørelse. Det vil heller ikke kunne anvendes i EU til at producere forbrugerprodukter efter februar 2015.

Links til undersøgelsen

Artikel:  Endocrine disruptors impair human sperm function

Rapport:  Direct action of endocrine disrupting chemicals on human sperm