Fleksible regler baner vej for ny miljøteknologi i landbruget

02-05-2014
Landbrug

Mere fleksible regler gør det nemmere at få godkendt ny miljøteknologi til landbruget. Miljøstyrelsen opfordrer producenter til at udnytte de nye muligheder.

Flere nye tiltag fra Miljøstyrelsen gør procedurerne for at få godkendt ny miljøteknologi til landbruget langt mere smidige. Blandt andet bliver det muligt at bruge den samme stald til test- og kontrolmålinger af ny teknologi, hvor der før skulle bruges to forskellige stalde.

De nye regler er en fordel for både miljøet og landbrugserhvervet, mener kontorchef i Miljøstyrelsen Hans Peter Olsen.

”Vi har gjort det nemmere at komme igennem med ny miljøteknologi, og det kommer både miljøet, landbruget og teknologiproducenterne til gode. Derfor håber jeg, at man vil udnytte de nye muligheder,” siger Hans Peter Olsen.

Sådan gør du

De nye tiltag handler om 1) en mere fleksibel tilgang til de såkaldte VERA-testprotokoller, 2) konkrete lempelser i testprotokollerne.

Desuden åbner Miljøstyrelsen mulighed for, at erhvervet kan igangsætte udviklingstiltag i form af såkaldte branchestandarder.

Reglerne er udviklet af Miljøstyrelsen i tæt dialog med erhvervet. De nye muligheder er beskrevet mere detaljeret på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Link til uddybende artikel.