Høring: tilskud til grønne ildsjæle

05-05-2014
Grøn virksomhed Borger

Bekendtgørelse for tilskud til grønne ildsjæle er i offentlig høring.

Formålet med bekendtgørelsen er at tydeliggøre indholdet af og formål med puljen til grønne ildsjæle. Bekendtgørelsen giver hjemmel til, at der kan ydes tilskud til projekter og initiativer, der bidrager til fremme af en grøn omstilling og beskæftigelse.

Bekendtgørelsen er i offentlig høring frem til mandag den 26. maj 2014.

Høringsbrev og bekendtgørelsen kan findes på Høringsportalen .