Vejledning om håndtering af vinduer med PCB-holdige termoruder er offentliggjort

04-06-2014
Affald

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en vejledning, der giver anvisninger på håndtering af vinduer med PCB-holdige termoruder. Vejledningen beskriver den relevante lovgivning, og hvilke krav der er til de enkelte involverede aktører. Desuden beskrives der, i hvilket omfang PCB forekommer i termoruderne og vinduesrammer. Vejledningen giver konkrete anbefalinger til, hvorledes det bestemmes, om termoruden indeholder PCB, og hvorledes man i givet fald skal forholde sig.

Link til vejledningen:

Vejledning om håndtering af vinduer med PCB-holdige termoruder er offentliggjort