Stop for handel med 19 sprøjtemidler

16-06-2014

En række forskellige sprøjtemidler skal være ude af de danske butikker inden for de kommende måneder.

Allerede fra den 1. juli i år skal forhandlere af sprøjtemidler være opmærksomme og fjerne syv sprøjtemidler. Herefter følger 12 andre sprøjtemidler, som skal fjernes inden den 1. oktober i år. De i alt 19 sprøjtemidler har mistet deres godkendelse af forskellige grunde – det kan eksempelvis være at producenten har valgt at trække produktet fra markedet eller at de er blevet forbudt af myndighederne. Det gælder eksempelvis for seks sprøjtemidler til græsplænen, som blev forbudt i maj 2014.

Når et sprøjtemiddel af den ene eller anden grund mister sin godkendelse, skal al salg i detailleddet stoppe senest seks måneder efter, mens brugerne får op til et år, inden de skal stoppe med at bruge og opbevare midlerne.  Det gælder for størstedelen af de 19 sprøjtemidler, som af forskellige årsager nu skal udfases af markedet. For de seks sprøjtemidler, som er blevet forbudt fordi de måske udgør en risiko for børn, er der særligt strenge afviklingsregler.

De seks midler må således ikke sælges fra den 1. juli i år, og allerede tre måneder efter – den 1. oktober – bliver det forbudt at bruge og opbevare produkterne.

De seks sprøjtemidler er Trim mod ukrudt (reg.nr. 49-92), Bofix (reg.nr. 64-56), Turfline Plænerens (reg.nr. 64-80), Cab-Dan Plænerens (reg.nr. 582-13), Bonus Plænerens Konc. (reg.nr. 386-14), Trim Plænerens (reg. nr. 49-49)


Se afviklingsfrister for alle 19 sprøjtemidler , 13.06.14 (uddrag af stofbekendtgørelsen, pdf-format)
Læs pressemeddelelse om forbud mod seks sprøjtemidler til græsplæner (23.05.14) (linket er ikke længere aktivt)

Hold øje med afmeldte produkter

Sprøjtemidler, der udgår af markedet, bliver opført på bilag 3 i den såkaldte "stofbekendtgørelse", hvor man også kan se fristerne for, hvornår man skal holde op med sælge, bruge og opbevare midlet. Det er muligt at få en nyhedsopdatering hver gang der sker forandringer på listen. Vælg nyhedsemner fra den samlede oversigt www.mst.dk/nyhedsabonnement eller gå direkte til dit faglige område på mst.dk og tilmeld dig nyhedslisten.

Miljøstyrelsen anbefaler også, at man løbende tjekker status på sine sprøjtemidler. Eksempelvis ved at konsulterer listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Læs selv

Se liste over tilladte sprøjtemidler (Videncenter for Landbrugs hjemmeside) 
Se bilag 3 i stofbekendtgørelsen , og få overblik over afviklingsfrister for alle forbudte sprøjtemidler. Fristerne gælder kun for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.


I stofkendtgørelsen finder man følgende lister:

Bilag 1 - Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013

Bilag 2 - Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Bilag 3 - Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Bilag 4 - Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er fastsat forbud mod besiddelse fra 2012

Bilag 5 - Aktivstoffer, godkendt efter § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler til brug som repellenter