Redegørelse om jordforurening 2012

20-06-2014
Jord

Hvert år udarbejder Depotrådet en redegørelse til miljøministeren om arbejdet med jordforurening i Danmark. Denne redegørelse beskriver på et overordnet plan den indsats, der er sket i 2012.

Redegørelse om jordforurening er Depotrådets årlige redegørelse om jordforureningsområdet, og den beskriver regionernes, kommunernes, statens og private aktørers indsats på området samt økonomi. Endvidere indeholder redegørelsen et tema om grundvandsindsatsen og anbefalinger fra Depotrådet.

Depotrådet består af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Danske Regioner, KL, DI, Dansk Byggeri, Danmarks Naturfredningsforening, DANVA og Foreningen af vandværker i Danmark(FVD) i fællesskab samt Landbrug & Fødevarer. I den seneste ændring af jordforureningsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2014, blev Depotrådet nedlagt, og denne redegørelse er dermed den sidste fra Depotrådet. Jordforureningsdata fra 2013 og frem vil i stedet blive offentliggjort direkte via internettet.

Link til redegørelsen