Partnerskab om målrettet regulering er i gang

24-06-2014
Landbrug

Fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl har officielt åbnet Partnerskab om vidensopbygning om virkemidler og arealregulering.

Vidensdeling som opfølgning på Natur- og landbrugskomissionen

Partnerskabet stiftes som en del af opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om, at der arbejdes for en mere målrettet regulering af landbrugsarealer, og at nye virkemidler bør udvikles på tværs af relevante institutioner, organisationer osv.

Partnerskabet samler landbruget, de grønne organisationer, Kommunernes Landsforening, universiteter, vidensinstitutioner samt Miljøministeriet og Fødevareministeriet om en fælles indsats for at styrke det videnskabelige fundament for udvikling af en ny regulering af landbruget. Repræsentanter fra de organisationer, der udgør partnerskabet, deltog i den officielle åbning ved Miljøministeren og Fødevareministeren d. 23. juni.

Den officielle åbning ved ministrene blev fulgt op af faglige indlæg om forskellige udfordringer ved udvikling af en ny målrettet arealregulering samt igangværende projekter, som skal styrke den faglige basis for udformningen af en ny regulering.

Pilotprojekt om ny arealregulering

Et af de tiltag, der skal tilvejebringe viden om muligheder for udformning af fremtidens regulering, er Miljøministeriets og Fødevareministeriets Pilotprojekt for ny arealregulering. I projektet afprøves to modeller for en fremtidig regulering på 30 udvalgte bedrifter, for herigennem at få et billede af, hvordan reguleringsmekanismerne vil virke på de forskellige typer af bedrifter og få indtryk af, hvordan landmændene vil agere.

Læs mere om pilotprojektet og involverede parter på Miljøstyrelsens landbrugsside