Ny EU-forordning om fluorholdige drivhusgasser

10-06-2014
Kemikalier

Fra den 1. januar 2015 træder en ny EU-forordning om Ny EU-forordning om fluorholdige drivhusgasser i kraft. Virksomheder, der ønsker at importere HFC-gasser eller udstyr og produkter med HFC-gasser skal ansøge EU-Kommissionen om kvoter.

De vigtigste bestemmelser i den nye forordning er:

Kvoter for markedsføring af HFC gasser i bulk og indeholdt i produkter og udstyr

  • Det centrale instrument er at begrænse markedsføringen af HFC -gasser. Mængden (beregnet i ton kuldioxid-ækvivalent) skal reduceres gradvist indtil 2030 til 21 procent af niveauerne i 2009-2012.
  • Producenter og importører af HFC-forbindelser i EU skal ansøge om kvoter.
  • Også HFC-gasser indeholdt i importerede produkter og udstyr er omfattet af kvoteordningen.
  • Det er EU-Kommissionen, som er ansvarlig for administrationen af kvoteordningen

Anvendelsesbegrænsninger og forbud

  • Begrænsning i anvendelsen af F-gasser med meget  højt  drivhusgas-potentiale (GWP mindst 2500) til vedligeholdelse og servicering af eksisterende udstyr fra 2020, men brugen af genvundne fluorholdige gasser er tilladt (artikel 13).
  • Forbud mod markedsføring af visse typer af produkter og udstyr. hvor der findes alternativer (artikel 11 og bilag III).

Lækage kontrol og autorisationer

  • Grænser for lækage-kontrol af udstyr indeholdende F-gasser i forhold til indholdet af CO 2 -ækvivalenter (artikel 4)

Nuværende tilladelser og autorisations betingelser  gælder stadigvæk

  • Men i fremtiden skal udannelserne også indeholde oplysninger om alternative teknologier til F-gasser (artikel 3 og 10)