Nu er 6. tilpasning til CLP-forordningen (EF nr 1272/2008) blevet offentliggjort

13-06-2014
Kemikalier

Den 6. tilpasning til CLP forordningen omfatter ny eller opdateret klassificering for 23 stoffer i forordningens bilag IV, som er EU's liste over stoffer med harmoniserede klassificeringer.

Den 6. tilpasning træder i kraft den 25. juni 2014. Tilpasningen indeholder bl.a. skærpede klassificeringer for styren og formaldehyd og nye harmoniserede klassificeringer for en række aktivstoffer i bekæmpelsesmidler.

Den nye harmoniserede klassificering og deraf følgende mærkning for de 23 stoffer skal være taget i anvendelse senest fra 1. december 2014.

6. tilpasning til CLP  (EUR-lex, pdf)