Miljøminister: EU-Kommissionen sylter arbejdet med hormonforstyrrende stoffer

12-06-2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl retter i dag skarp kritik mod EU-Kommissionen. Hun mener ikke, at Kommissionen har gjort sit arbejde godt nok i forhold til at få regler for hormonforstyrrende stoffer.

Pressemeddelelse udsendt af Miljøminister Kirsten Brosbøl den 12. juni.2014

I dag samles EU-landenes miljøministre til rådsmøde i Luxembourg, hvor diskussionen om hormonforstyrrende stoffer forventes at blusse op igen. Flere lande - inklusiv Danmark -mener ikke, at Kommissionen hverken har gjort sit arbejde godt nok eller hurtigt nok for at få regler for hormonforstyrrende stoffer på plads, og de vil nu presse Kommissionen til at skride til handling.

- Vi har arbejdet i tre år for at få regler, der bestemmer, hvornår et stof er hormonforstyrrende, så vi kan beskytte vores forbrugere og miljøet. Derfor mener jeg, at Kommissionen har sovet i timen. De skulle allerede i december 2013 have vedtaget disse regler, men har ikke gjort det endnu. Derfor er vi flere lande, der i dag bringer sagen op og for at sende et klart signal til Kommissionen om, at det er uacceptabelt, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Kommissionen trækkes i retten
Danmark har under hele forløbet arbejdet hårdt i EU for blandt andet at få et forslag igennem, der skal bestemme, hvornår et stof er hormonforstyrrende. Efter planen skulle Kommissionen have fremlagt en samlet ”pakke” om hormonforstyrrende stoffer i 2013. Det skete ikke. Derfor er en række lande utilfredse med, at Kommissionen gang på gang udskyder at tage stilling til de hormonforstyrrende stoffer, og Sverige går nu så langt, at de vil trække Kommissionen for EU-Domstolen for passivitet.

- Jeg er skuffet over, at Kommissionen gang på gang udsætter nye initiativer – især med hensyn til at få vedtaget videnskabelige kriterier for, hvornår et stof er hormonforstyrrende, og med at pålægge industrien at teste, om deres stoffer er hormonforstyrrende. Som miljøminister kan jeg ikke forsvare, at processen trækker yderligere ud, og jeg vil derfor sammen med mine kolleger øge presset på Kommissionen for, at der sker noget, siger Kirsten Brosbøl.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Mette Thorn tlf. 2561 7170, e-mail:
Funktionsleder Finn Pedersen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4535, e-mail: