Informationsmøde om risikobekendtgørelsen

02-06-2014
Industri

Informationsmødet finder sted d. 10. juni 2014 hos Miljøstyrelsen og handler om den nye risikobekendtgørelse.

Som opfølgning på 1. informationsmøde om Seveso III direktivet og den nye risikobekendtgørelsen inviterer Miljøstyrelsen til et statusmøde om emnet. Mødet afholdes i Miljøstyrelsens kantine d. 10. juni kl. 14-16 . I kan bl.a. høre om følgende emner:

  • Anvendelsesområde og konsekvenser
  • Servicetjek
  • Bevidst skadevoldende handlinger

Forhåbentlig har I haft tid til at kikke lidt nærmere på Seveso III og overvejet om der er måder vi kan præcisere eller skrive tingene tydeligere i den ny risikobekendtgørelse.

Send en mail til hvis du gerne vil deltage.