EU's ministre enige om GMO-forslag

12-06-2014
Genteknologi

Efter flere års tovtrækkerier opnåede EU's miljøministre i dag enighed om et stærkt omdiskuteret GMO-forslag. Forslaget indebærer, at Danmark selv kan bestemme, hvorvidt en EU-godkendt genmodificeret afgrøde skal dyrkes på danske marker.

Majsmark 1170-659

Pressemeddelelse udsendt af Miljøminister Kirsten Brosbøl den 12. juni. 2014

EU's miljøministre enedes i dag i Luxembourg om et kompromis, der betyder, at medlemslandene fremover selv skal kunne bestemme om en EU-godkendt genmodificeret afgrøde (GMO) skal kunne dyrkes på medlemslandets territorium. Forslaget skal herefter forhandles endeligt på plads med Europa-Parlamentet senere på året.

- Forslaget giver en reel ret for medlemsstaterne til at kunne forbyde dyrkning af GMO-afgrøder indenfor eget territorium. Det er præcist den løsning, der skal til, for at løse op for den fastlåste situation i EU. I Danmark vil vi tage stilling til en genmodificeret afgrøde fra sag til sag, og det er godt, at den danske regering nu selv kan bestemme, hvad vi mener er rigtigt for Danmark, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
Aftalen bygger på et forslag, som Danmark var tæt på at få vedtaget under det danske EU-formandskab i 2012. Men dengang forhindrede et blokerende mindretal af lande, at forslaget blev vedtaget. Nu er det blokerende mindretal opløst, og det er derfor det i dag er lykkedes for ministerrådet at nå til enighed.

Mulighed for forbud

I dag er der ingen godkendte GMO-afgrøder, der er interesse for at dyrke i Danmark. Hvis Danmark fremover ønsker, at en GMO-afgrøde som eks. en majs ikke skal dyrkes i Danmark, er der to muligheder for at undgå det. Først skal man forsøge ad frivillighedens vej ved at anmode virksomheden om at undtage Danmark fra deres generelle EU-ansøgning. Hvis virksomheden mod forventning ikke accepterer dette, kan man nedlægge et nationalt forbud.

- Med forslaget vil det være den danske regering, der beslutter, hvilke GMO’er vi vil have på dansk jord. Hvis virksomheden mod forventning ikke vil lytte til medlemsstaternes ønsker, så er det godt, at vi nu får mulighed for at udstede et forbud, siger Kirsten Brosbøl.

Det endelige forslag skal nu forhandles på plads med det nye EU-Parlament i efteråret.

Yderligere oplysninger

Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 2561 7170, e-mail:
Kontorchef Mette Hyldebrandt-Larsen, Miljøstyrelsen, tlf. 41 27 25 29, e-mail: 

Læs pressemeddelelsen på Miljøministeriets hjemmeside (Link ikke længere aktivt)