EU’s Kandidatliste udvides med fire nye stoffer

17-06-2014
Kemikalier

Fire nye stoffer er netop blevet optaget på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. De danske myndigheder står for en stor del af den fortjeneste, da de længe har arbejdet målrettet for at få to af stofferne på Kandidatlisten.

Kandidatlisten er en liste, der bruges til at identificerer SVHC stoffer (Substances of Very High Concern), som kan gøre skade på menneskers sundhed eller på miljøet. Hvis et stof bliver optaget på listen, er det første skridt i retningen mod, at stoffet kommer på Godkendelseslisten, hvor stoffets anvendelser enten skal godkendes af myndighederne, eller der skal findes mindre farlige alternativer. Kandidatlisten indeholder nu i alt 155 forskellige stoffer.

Med optagelsen af de fire stoffer er vi kommet et lille skridt nærmere målsætningen om, at alle de særligt problematiske stoffer skal være optaget på Kandidatlisten senest i år 2020. Der er fortsat et stykke vej endnu, men det er godt at se, at tingene går i den rigtige retning siger Kontorchef i Miljøstyrelsen Henrik Søren Larsen.      

FAKTA

De to stoffer, som de danske myndigheder har indstillet til listen, er to perboratforbindelser, som er reprotoksiske (kan skade fostret og evnen til at få børn). Derudover er cadmium chlorid og et ftalat indstillet til listen af de svenske myndigheder. 

Læs mere om optagelsen på Kandidatlisten på ECHAs hjemmeside (eksternt link)