Advarsel om Anders And Bladet uge 23

04-06-2014
Kemikalier Borger

Brug ikke eddikesyre i den legetøjsraket, der er vedlagt i denne uges udgave af Anders And Bladet. Eddikesyre er ætsende og kan give øjenskader.

I Anders And Bladet, der netop er udkommet i denne uge (uge23), er der vedlagt en raket, som kan flyve ved brug af natron og eddike.

På forsiden står ”Du behøver kun eddike (eddikesyre) og natron”. DETTE ER EN FEJL – BRUG IKKE EDDIKESYRE! Eddikesyre er ætsende og kan give øjenskader!

Skyl grundigt med vand i tilfælde af uheld

Ved anvendelse af produktet må der kun bruges almindelig husholdningseddike, hvor syreindholdet er langt lavere end i eddikesyre.

Hvis uheldet er ude, og syren kommer i kontakt med øjnene, så skyl grundigt øjnene med vand - og søg om nødvendigt læge.

Egmont har fjernet raketten fra de blade, der endnu ikke er solgt, så den ikke længere sælges sammen med Anders And Bladet.

Se også nyhed fra Egmont , der udgiver Anders And Bladet.