Vejledning om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft er i høring

22-07-2014
Landbrug

Udkast til en ny Vejledning om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft blev sendt i høring den 30. juni 2014 med frist for at afgive høringssvar den 11. august 2014.

Målretning af vejledning mod kontrollanter

Vejledningen foreslås ændret, så den bliver målrettet kontrollanterne. Herudover kan nævnes, at:

  • Der var ca. 50 instrukser, som nu er blevet indarbejdet i vejledningen.
  • Det er blevet gjort mere entydigt, hvad en kontrollant skal i forbindelse med et tilsyn.
  • Det er præciseret, hvad der skal gøres i forhold til reparationer.
  • Skemaerne er blevet opdateret og forenklet.
  • Efter hver kvalitetskontrol skal sekretariatet bedømme kontrollantens præstation ud fra ny karakterskala, og det vil fremgå af kontrolrapporten, hvilken bedømmelse, der er givet.
  • Der er indarbejdet retningslinjer i forhold til  håndhævelse over for kontrollanter, der forsømmer deres pligter.

Udkast til vejledningen er udarbejdet under Miljøstyrelsen efter teknisk bistand fra Teknologisk Institut  og udsendes på vegne af bestyrelsen for kontrolbeholderordningen. 

Udkast til vejledning om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Skemaer til brug for kontrollanterne (tilhørende vejledning)