Nye vejledninger om sprøjtemidler

04-07-2014

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan virksomhederne nu få hjælp til at mærke deres sprøjtemidler korrekt, se opdaterede vurderingsrammer for sprøjtemidler og de nyeste guidelines for ansøgning og dokumentation inden for Nord-zonen.

Nye krav til faremærkning, tekster på etiketten og opdeling af sprøjtemidler i to grupper. Det er nogle af de ting, som virksomhederne skal tage højde for, hvis de ønsker at markedsføre sprøjtemidler i Danmark i de kommende år.

Den 1. juni 2015 skal EU’s klassificerings- og mærkningsregler, også kaldet for CLP, være gennemført. Det betyder, at alle virksomheder, der ønsker at markedsføre kemiske blandinger efter denne dato, skal mærke produkterne efter de nye regler – både på etiketter og i sikkerhedsdatablade. Blandinger, der allerede er i detailledet, behøver først følge de nye krav til mærkning fra 1. juni 2017.

En ny vejledning, som Miljøstyrelsen netop har sendt ud, beskriver kravene til CLP-mærkning på etiketterne. Der er ændringer til for eksempel farepiktogrammer, signalord samt fare- og sikkerhedssætninger. Fremover skal etiketten også vise, hvem der må købe og bruge sprøjtemidlet. Kravet om særlige brugerkategorier for professionelle og ikke-professionelle har ikke noget med CLP at gøre, men udspringer af anden EU-lovgivning. Derfor skal kravet også først følges fra 26. november 2015.
Se vejledning om udarbejdelse af etiketter efter CLP-reglerne (PDF)
Læs mere om mærkning, klassificering og emballering af sprøjtemidler

Udover den helt nye etikettevejledning er der ændringer til Miljøstyrelsens vurderingsrammer for sprøjtemidler og til det fælles guidance-dokument for ansøgning og dokumentation i Nord-zonen. Ændringerne i vurderingsrammerne for sprøjtemidler skal efterleves fra 1. juni 2015, men kan allerede nu tages i brug af ansøgere.

Se Miljøstyrelsens vurderingsrammer for sprøjtemidler
Se guidancedokument for ansøgning og dokumentation i Nord-zonen.