Ny husdyrgødningsbekendtgørelse

07-07-2014
Landbrug Borger

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse indebærer bl.a. en ændring af omregningsfaktorerne, der anvendes ved beregning af dyreenheder.

Der har gennem de seneste år været et forbedret foderoptag i husdyrproduktionen. Det gælder særligt producenterne af slagtesvin. Producenter af slagtesvin kan således øge produktionen med ca. 8 pct. med det samme udbringningsareal, hvis der opnås godkendelse eller tilladelse fra kommunen til produktionsudvidelsen.

Omregningsfaktorerne ved tilladelser eller godkendelser

For hovedparten af de øvrige dyretyper betyder ændringen i omregningsfaktorerne ligeledes, at harmonikravet bliver mindre. For nogle dyretyper, f.eks. mink, vil harmonikravet dog øges. Hvis det nødvendige harmoniareal øges som følge af de ændrede omregningsfaktorer for et husdyrbrug med tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, skal det øgede udbringningsareal anmeldes til kommunen efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.

De nye omregningsfaktorer skal først anvendes ved miljøvurderinger ved tilladelse og miljøgodkendelse af husdyrbrug af sager, som indsendes efter 1. oktober 2014.

Andre ændringer og præciseringer i bekendtgørelsen

Der er foretaget en række andre mindre ændringer og præciseringer, bl.a. krav om dokumentation ved anvendelse af en teknik på Miljøstyrelsens Teknologiliste som erstatning for nedfældning samt en præcisering af reglerne om ensilagepladser og -siloer.

Du kan finde høringsmaterialet  her.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 , træder i kraft den 1. august 2014.