Modernisering af affaldsforbrændingssektoren

09-07-2014
Affald

Regeringen nedsatte i 2013 en embedsmandsgruppe, der skulle udarbejde anbefalinger for overgangen til en moderniseret affaldsforbrændingssektor.

Embedsmandsgruppens arbejde er afsluttet med indgåelsen af Aftale om kommunernes økonomi for 2015. 

Miljøministeren har derfor besluttet, at baggrundsmaterialet fra embedsmandsgruppens arbejde og forberedelserne i øvrigt offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Link til rapporterne