To nye LOUS-rapporter viser begrænset brug af uønsket stof i epoxy-maling og mademballage

07-07-2014
Kemikalier

Miljøstyrelsen udgiver to rapporter som kortlægger brugen af stoffet HDDGE i en række produkter. Stoffet findes på Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer (LOUS), hvor alle stofferne p.t. kortlægges og vurderes.

Den ene rapport: ”Survey of of 1,6-hexane dioldiglycidyl ether in Building Materials for Consumers and in Toys” fastslår på baggrund af oplysninger fra brancheforeninger i Danmark og EU samt myndigheds- databaser, at stoffet bliver brugt industrielt i epoxybaserede malinger og lime, mens at stoffet kun sjældent findes i forbrugerprodukter.

Ved analyse af 15 to-komponent epoxyprodukter fandtes HDDGE (1,6-hexane dioldiglycidyl ether) i  seks  tilfælde, i koncentrationer op til knapt 18 %, de højeste koncentrationer i en gulvmaling, en skibsmaling og en betongrunder. På den baggrund konkluderer rapporten, at den enkelte forbruger kun sjældent vil blive udsat for stoffet. Rapporten konkluderer desuden, at HDDGE ikke findes i modellervoks, men at der var tale om en tvetydig benævnelse i en engelsksproget rapport.

Den anden rapport ”Survey of the occurence of 1,6-hexane dioldiglycidyl ether in food contact materials” konkluderer, at stoffet som eneste anvendelse indenfor fødevarekontaktmaterialer muligvis kan være brugt i drikkevandstanke. 

Overordnet har udredningerne om stoffet HDDGE belyst, at det totale forbrug af stoffet registreret i det danske produktregister er faldet til 40 % af det niveau, der udløste dets optagelse på listen over uønskede stoffer.  Forbrugernes udsættelse for stoffet forventes at være lille, idet de typer forbrugerprodukter, stoffet kan forekomme i, som regel sjældent bliver brugt af forbrugeren.  En mindre eksponering gennem drikkevandstanke kan dog ikke udelukkes.

På baggrund af disse undersøgelser vurderer Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen, at der ikke er anledning til yderligere reguleringstiltag for dette stof.  

Læs mere

Rapporterne er udgivet som Miljøprojekter:

Environmental Project no.1582, 2014:  Survey of 1,6-hexane dioldiglycidyl ether  in Building Materials for Consumers and in Toys

Environmental Project no. 1583, 2014:  Survey of the occurrence of 1,6-hexane dioldiglycidyl ether in food contact materials

Baggrund og status for  alle kortlægninger og strategier for de 40 stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)