Gebyr for godkendelse af sprøjtemidler justeres

01-07-2014

Miljøstyrelsen justerer enkelte gebyrer på godkendelse af sprøjtemidler, så de afspejler de faktiske omkostninger ved sagsbehandlingen.

Ændringerne betyder at betalingen falder på et område, mens de stiger en smule på to andre områder.  

Her falder betalingen:

  • Sager med mindre ændringer i ansøgningerne, eksempelvis hvis man afmelder et produkt.
    Der er indført et nyt gebyr nummer 9239 "Simple administrative opdateringer", som fremover koster 1100 kroner.

Her stiger betalingen en smule:

  • Ansøgning om mindre ændring med faglig vurdering for en eksisterende godkendelse (gebyr nr. 9230). 
    Nyt tillægsgebyr på 2500 kr., hvis der er behov for at lave en effektivitetsvurdering (AGRO)

  • Ansøgning om kopi/identiske produkter (gebyr nr. 9237). 
    Nyt tillægsgebyr på 2500 kr., hvis der er behov for at lave en effektivitetsvurdering (AGRO)

Miljøstyrelsen har siden 1. januar 2014 opkrævet gebyrer for alle ansøgninger om godkendelser af sprøjtemidler. Gebyrerne skal dække alle omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgningerne efter reglerne i pesticidforordningen og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Ændringerne i gebyrerne har været i høring i foråret, og gælder fra den 27. juni 2014.

Download gebyroversigt  (gældende fra 27. juni 2014)

Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen    (nr. 761 af 23.juni 2014)