Gebyr for ansøgning om fornyet parallelimport/kopi af sprøjtemidler

17-07-2014

Som godkendelsesindehaver skal du være opmærksom på, at du også skal betale gebyr for fornyet godkendelse af et parallelimporteret middel og en kopi.

Når originalproduktet er på vej med en fornyet godkendelse, vil Miljøstyrelsen fra den 15. august 2014 anmode godkendelsesindehaveren om at indsende fornyet ansøgning og opkræve gebyr ved modtagelsen af ansøgningen.

Det kan være en fordel at være opmærksom på de nye regler om  CLP-klassificering inden den 15. juni 2015 i forbindelse med ansøgningen, da en omklassificering, som behandles uafhængigt af en godkendelse, vil være gebyrbelagt.

Se mere om gebyrer .

Se mere om  parallelgodkendelser .