To nye LOUS-rapporter: Ingen grund til bekymring for brugen af stoffet DTBHQ

07-07-2014
Kemikalier

Miljøstyrelsen udgiver to rapporter om stoffet DTBHQ’s forekomst i forskellige typer forbrugerprodukter og mademballage. Stoffet indgår i Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer (LOUS), hvor alle stofferne p.t. kortlægges og vurderes.

Den ene rapport: ”Survey of 2,5-Di-tert-butylhydroquinone in Cosmetics, Paint, Lacquer and Varnish for the Consumer” konkluderer på baggrund af oplysninger fra brancheforeninger i Danmark og EU, at stoffet bliver brugt meget sjældent i kosmetik, maling/lak.

Der blev ved gennemgang af indholdsdeklarationer for en lang række kosmetiske produkter kun fundet ét produkt, en fugtighedscreme, hvor deklarationen angav indhold af stoffet. Desuden konkluderer rapporten, at stoffet næsten udelukkende bliver brugt i malingsprodukter mod begroning af skibe (antifoulingmalinger). De fleste af disse er møntet på professionel brug og tilbagemeldinger fra producenterne angav, at stoffet ikke blev brugt, eller i koncentrationer under 1 %.

Ved analyse af seks udvalgte antifoulingmalinger fra fire  identificerede producenter på det danske marked viste kun ét af disse at indeholde DTBHQ (2,5-Di-tert-butylhydroquinone), i en meget lille koncentration.

Den anden rapport ”Survey of the occurence of 2,5 di-tert-butylhydroquinone in food contact materials” konkluderer, at der ikke er fundet nogen oplysning om, at stoffet bruges i fødevarekontaktmaterialer i Danmark. DTBHQ ikke må anvendes i plast til fødevarer i EU.

På baggrund af disse sporadiske fund af stoffet i forbrugerprodukter, sammenholdt med et væsentligt fald i forbrug registreret i det danske produktregister konkluderer Miljøstyrelsen, at stoffet DTBHQ ikke umiddelbart giver anledning til bekymring.

Læs mere

Rapporterne er udgivet som Miljøprojekter:

Environmental Project no. 1584, 2014:  Survey of 2,5-Di-tert-butylhydroquinone in Cosmetics, Paint, Lacquer and Varnish for the Consumer

Environmental Project no. 1585, 2014:  Survey of the occurrence of 2,5-Di-tert-butylhydroquinone in food contact materials

Baggrund og status for  alle kortlægninger og strategier for de 40 stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)