Redegørelse Vandel Grusgrav

21-01-2014
Jord

Miljøministeren har bedt Miljøstyrelsen om en redegørelse om entreprenørfirmaet Eigil Jensen A/S’ håndtering af jernbaneskærver i en grusgrav ved Vandel.

Den redegørelsen foreligger nu. I redegørelsen påpeger Miljøstyrelsen:

  • at der sandsynligvis ikke er risiko for hverken grundvand eller kontakt med forureningen, selvom virksomheden formentlig har nedknust brugte jernbaneskærver og iblandet stabil grus – idet det finkornede materiale efter alt at dømme har været sorteret fra forinden
  • at reglerne for bortskaffelse af brugte jernbaneskærver er tilstrækkelige
  • at kommunens håndtering af sagen har været i overensstemmelse med reglerne


Kontakt: Christian Vind 72544145

Læs redegørelsen Redegørelse om jernbaneskærver i Vandel grusgrav

Redegørelse om jernbaneskærver i Vandel grusgrav

Bilag 1 - Redegørelse fra Vejle Kommune af 16 august 2013

Bilag 2 - Opgørelse fra BaneDanmarks over skærver håndteret af Eigil Jensen A-S