Miljøstyrelsen støtter med 1,6 millioner kroner til udvikling af mindre miljøbelastende sprøjtemidler

17-01-2014

Miljøstyrelsen uddelte i december 2013 1,6 millioner kroner til fire forskellige projekter, der vil udvikle alternative sprøjtemidler, der er mindre miljø- og sundhedsbelastende og som kan anvendes i økologiske drift.

De fire projekter drejer sig om konsulentstøtte til udarbejdelse af en ansøgning om en dansk godkendelse af neem til skadedyrsbekæmpelse; støtte til yderligere biologiske undersøgelser til videreudvikling af et mikrobiologisk svampemiddel, Cerall, til sprøjtning af korn samt støtte til effektivitetsundersøgelser af naturligt pyretrum mod hhv. glimmerbøsser og bladlus i rapsafgrøder.

Pengene kommer fra den såkaldte ”tilskudsordning til ansøgning om godkendelse af alternative sprøjtemidler”.

Ordningen skal støtte den praktiske del af den proces, der i sidste ende kan føre til, at et alternativt middel kan godkendes herhjemme. Det kan fx være konsulentbistand til at udfylde ansøgningen korrekt eller forsøg, der viser at midlet virker under danske forhold.

Formålet med ordningen er at øge udbuddet af alternative sprøjtemidler i Danmark, som fx kan bruges af økologer.

Alle fire projekter kommer fra små- og mellemstore virksomheder fra Danmark, Sverige og Tyskland, der vil ind på det danske marked.