Miljøstyrelsen politianmelder stor forretningskæde efter sjusk med registrering

23-01-2014
Kemikalier Pressemeddelelse

En dansk virksomhed med adskillige detailbutikker i ind- og udland bliver nu politianmeldt af Miljøstyrelsen for brud på REACH-forordningen. Denne forordning stiller krav om, at kemikalier i importerede produkter er registreret hos det europæiske kemikalieagentur, før de må importeres til EU.

Samarbejde med skat

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i samarbejde med SKAT i 2013 kontrolleret 20 danske importører, der blandt andet leverer til detailhandlen.

En enkelt af de kontrollerede virksomheder har forsømt at registrere 12 stoffer. Virksomheden er nu i gang med at registrere stofferne, alle de 12 stoffer er allerede registreret af andre virksomheder. Virksomheden kan derfor fortsætte importen af stofferne, mens registreringerne bliver bragt i orden.

Virksomheden kendte reglerne

Det er en grov overtrædelse. Virksomheden kender udmærket reglerne, da den tidligere har præ-registreret efter REACH-forordningen. Det er en virksomhed, som lever af import, og ved ikke at registrere stofferne har virksomheden sparet et betydeligt beløb i forhold til sine konkurrenter, siger Peter Østergaard Have.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden indtil videre har opnået en økonomisk fordel ved ikke at registrere stofferne, da der blandt andet skal leveres en datapakke, som indeholder en lang række oplysninger om stoffernes farlighed. Da der er tale om en straffesag, må Miljøstyrelsen ikke videregive navnet på den politianmeldte virksomhed.

Kontrol af danske importører siden 2009

Miljøstyrelsen har kontrolleret de danske importører løbende siden 2009. Kontrollen i 2013 er et led i en koordineret EU-kontrol under FORUM, der er det europæiske netværk for håndhævelsesmyndigheder.

Reglerne sikrer, at der er styr på miljø- og sundhedspåvirkningen fra det enkelte stof. Dokumentationen er central for at stoffet bliver anvendt på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, siger Peter Østergaard Have, kontorchef for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen: Jesper Jørgsholm, tlf. 4139 2449, e-mail: 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion: Søren Jakobsen, tlf. 7254 4511, e-mail: