Offentliggørelse af LCA af genbrug af mursten

15-01-2014
Affald

Under forudsætning af, at en genbrugt mursten teknisk og funktionelt erstatter en ny mursten, er genbrug i varierende grad en mere fordelagtig behandlingsmetode end genanvendelse i forhold til forskellige påvirkninger af miljøet.

Det fremgår af en livscyklusbaseret miljøvurdering af genbrug af mursten. Modelleringen er baseret på, hvordan Virksomheden ”Gamle Mursten” forbereder de gamle mursten med henblik på, at de kan anvendes i nybyggeri. Som alternativ til direkte genbrug nedknuses murstensaffaldet og anvendes som fyldmateriale ved anlægsarbejder.

Ifølge Energistyrelsen er alle byggematerialer, der anvendes i Danmark, omfattet af Bygningsreglementet (BR10). Det betyder, at genbrugsbyggematerialer skal opfylde samme krav til egenskaber som styrke, densitet, holdbarhed mv., som gør sig gældende i de europæiske standarder, som der henvises til i BR10, på lige fod med andre byggematerialer. Forhandlere af genbrugsbyggematerialer skal derfor fortsat på lige fod med andre producenter af nye byggematerialer kunne dokumentere, at genbrugsbyggematerialerne lever op til disse krav. Der er ikke krav om, at genbrugsbyggematerialer, der anvendes som direkte genbrug uden at gennemgå en fabrikerings- eller fremstillingsproces, skal CE-mærkes i henhold til Byggevareforordningen.

Miljøstyrelsen planlægger at igangsætte en samfundsøkonomisk analyse af forskellige senarier for genbrug af gamle mursten, som sammen med LCA analysen vil danne grundlag for en vurdering af fordele og ulemper ved indførelse af nye behandlingskrav.