Kick-off for strategisk samarbejde om genanvendelse af WEEE

21-01-2014
Affald

D. 3. februar 2014 afholder Miljøstyrelsen en konference om fremtidens forretningsmuligheder for genanvendelse af kritiske ressourcer i elektronikaffald. Konferencen er opstart på et strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald, og giver mulighed for at være med til at fastlægge retning og mål for samarbejdet.

Samarbejdet er et initiativ i regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” og er finansieret af Program for Grøn Teknologi. Formålet med det strategiske samarbejde er at bringe virksomheder, der anvender metaller og kritiske ressourcer, genanvendelsesbranchen og teknologiudviklere sammen om at udvikle løsninger, som kan sikre bedre genanvendelse af elektronikaffald (WEEE). Konferencen er som udgangspunkt rettet mod elektronikproducenter, affaldsbehandlere og teknologiudviklere.

Tilmelding kan ske via følgende link, hvor programmet for konferencen også kan findes:  Link til tilmelding .

Forud for etableringen af det strategiske samarbejde er der gennemført et forprojekt under Program for Grøn Teknologi, hvor interesse og muligheder for at etablere et strategisk samarbejde er kortlagt bl.a. via interview med elektronikproducenter, affaldsbehandlere og teknologiudviklere. Forprojektet kommer med forslag til bl.a. mål og aktiviteter i samarbejdet. Det er i vid udstrækning disse forslag, som gennemføres i det strategiske samarbejde.

Link til publikation om strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald