Høring af udkast til ændring af risikobekendtgørelsen

17-01-2014
Industri

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændring af Miljøministeriets risikobekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, i høring med frist for bemærkninger den 31. januar, 2014.

Ændringen tilføjer ”svær fuelolie” som navngivent stof i risikobekendtgørelsens bilag 1 med tærskelværdierne 2.500 t (kolonne 2) og 25.000 t (kolonne 3). Der er tale om en ændring som følger af artikel 30 i EU-direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (SEVESO III). Direktivet forpligter medlemsstaterne til at gennemføre denne bestemmelse i nationale regler med virkning fra den 15. februar 2014.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen samt på Miljøstyrelsens hjemmeside under ”Lovstof”.