Forslag til undersøgelse af stoffers hormonforstyrrende egenskaber sendt til EU

21-01-2014
Kemikalier

Danmark har sendt et forslag til EU med en informations/testningsstrategi for identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber, som skal sikre systematisk undersøgelse af stoffer for hormonforstyrrende egenskaber. Forslaget følger i halen på tidligere danske bidrag til EU, herunder forslag til, hvordan nye kriterier for hormonforstyrrende stoffer skal fastsættes i EU, og en undersøgelse, der viser, at kriterierne er effektive til at identificere hormonforstyrrende stoffer.

EU er ved at udarbejde fælles kriterier for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende, til brug for regulering af stofferne. En forudsætning for regulering af hormonforstyrrende stoffer er imidlertid, at man er i stand til at finde stofferne. Derfor er der behov for metoder til systematisk undersøgelse af kemiske stoffers hormonforstyrrende egenskaber.

Informations/testningsstrategi for identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber
Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet en ny rapport for Miljøstyrelsen, der dels giver konkrete forslag til, hvordan gældende standardinformations/datakrav for industrikemikalier, plantebeskyttelsesmidler og biocider kan tilpasses, så de i højere grad kan fange stoffer med hormonforstyrrende egenskaber, og dels opsætter en helt generel informations- og testningsstrategi for stoffer, hvis der er bekymring for hormonforstyrrende egenskaber.

Rapporten  Information/testing strategy for identification of substances with endocrine disrupting properties  er sendt til EU, så forslaget kan indgå i Kommissionens videre arbejde med EU-strategien for hormonforstyrrende stoffer.