Indkaldelse af interessetilkendegivelser til auktion april 2014. Frist den 26. februar 2014

29-01-2014

Naturstyrelsen inviterer interesserede parter til at udpege de farvandsområder, der på baggrund af forventede behov,ønskes omfattet af auktionen. Frist den 26. februar 2014.

Naturstyrelsen indkalder interessetilkendegivelser til auktion den 9. april 2014. Interesserede virksomheder kan udpege de farvandsområder, der på baggrund af forventede behov, ønskes omfattet af auktionen. Frist den 26. februar 2014 for indgivelse af interessetilkendegivelser. Læs mere her