Tilsynsindberetning 2013 er nu åben

10-02-2014
Landbrug

Miljøstyrelsens system til indberetning af data om tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013 er nu åbnet.

Kommunerne skal indberette til Miljøstyrelsen senest den 1. april 2014. Indberetning sker via Miljøportalen.

I Miljøstyrelsens  tilsynsvejledning  er der hjælp at hente til at udfylde indberetningsskemaet.

Indgang til indberetningssystemet sker via Miljøportalen.