Stop for handel med og brug af otte sprøjtemidler

06-02-2014

Forhandlere af sprøjtemidler skal stoppe med at sælge en række sprøjtemidler inden for de næste seks måneder. Brugerne får yderligere et år til at bruge og skille sig af med produkterne.

Allerede fra den 15. februar skal forhandlere af sprøjtemidler være opmærksomme, og fjerne produktet ”DLA Agro Prosulforcarb” fra hylderne. Herefter følger syv andre sprøjtemidler som skal fjernes frem til den 24. april i år. De i alt otte sprøjtemidler har mistet deres godkendelse af forskellige grunde – det kan eksempelvis være at producenten har valgt at trække produktet fra markedet.

Når et produkt af den ene eller anden grund ikke længere er godkendt skal al salg i detailledet stoppe senest efter 6 måneder, mens brugerne får et år mere, inden de skal stoppe med at bruge og opbevare midlerne. Det betyder eksempelvis, at brugerne skal skille sig af med produktet "DLA Agro Prosulforcarb" senest 15. februar 2015.

Afviklingsfrister for de otte sprøjtemidler

 

Aktivstof

Produktnavn

Reg. nr.

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse og besiddelse

clomazon

TO Clomazon

650-7

3. marts 2014

3. marts 2015

coniothyrium minitans

Contans WG

404-6

1. april 2014

1. april 2015

mancozeb, zoxamid

LFS Mancozeb + Zoxamid

318-144

25. marts 2014

25. marts 2015

metsulfuron-methyl

MiniMet

607-1

1. april 2014

1. april 2015

propamocarb, fenamidon

LFS Fenamidon-Propamocarb

318-132

31. marts 2014

31. marts 2015

prosulfocarb

DLA Agro Prosulfocarb

21-148

15. februar 2014

15. februar 2015

prosulfocarb

ND Prosulfocarb

242-38

7. marts 2014

7. marts 2015

tribenuron-methyl

Agros Tribenuron

650-104

24. april 2014

24. april 2015

Hold øje med markedet

Sprøjtemidler, der udgår af markedet, bliver opført på bilag 3 i den såkaldte "stofbekendtgørelse", hvor man også kan se fristerne for, hvornår man skal holde op med sælge, bruge og opbevare midlet. Det er muligt at få en nyhedsopdatering hver gang der sker forandringer på listen. Det kræver at man tilmelder sig tjenesten på Miljøstyrelsens hjemmeside  www.mst.dk

Miljøstyrelsen anbefaler også, at man løbende tjekker status på sine sprøjtemidler. Eksempelvis ved at konsulterer listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Læs selv

Se liste over tilladte sprøjtemidler  (Videnscenteret for Landbrugs hjemmeside)

Se bilag 3 i stofbekendtgørelsen, og få overblik over afviklingsfrister for alle forbudte sprøjtemidler
Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer. 


I stofkendtgørelsen finder man endvidere følgende lister:

Bilag 1
Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013

Bilag 2
Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Bilag 3
Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelses-middelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Bilag 4
Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er fastsat forbud mod besiddelse fra 2012

Bilag 5
Aktivstoffer, godkendt efter § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler til brug som repellenter