Nyt type regnskab sætter tal på miljøeffekter

06-02-2014
Grøn virksomhed

Novo Nordisks miljøeffekter har en samfundsmæssig værdi af 220 mio. EUR. Det viser en ny type miljøregnskab, som Miljøstyrelsen har bidraget til.

Novo Nordisk A/S har lavet Danmarks første ”Miljøregnskab” efter E P&L-principperne. Regnskabet viser, at Novo Nordisk’s samlede aktiviteter leder til miljøeffekter til en samfundsmæssig værdi af ca. 220 mio. EUR. De største miljøomkostninger ligger i 1. og 3. led af Novo Nordisks leverandørkæde. En væsentlig miljøbelastning i 3. led er relateret til fremstilling af glukose, der anvendes som vækstmiddel i produktionen.
 
Vice President, Corporate Sustainability Susanne Stormer udtaler:

- Vi har lært en masse fra beregningen af Novo Nordisks E P&L. Den har givet organisationen en værdifuld viden om værdien af eksternaliteter relateret til indkøb af varer fra vores leverandørkæde og råvarer købt til brug for vores produktion. Vi ser frem til den fortsatte diskussion af, hvorledes E P&L kan anvendes til beslutningstagen i virksomheder.  

Et miljøregnskab efter E P&L-principperne er en opregning af de væsentligste positive og negative miljøeffekter på globalt plan fra virksomhedens samlede produktion og støtteprocesser. Alle leverandørled tages i betragtning helt tilbage til råstofudvindingen og den primære landbrugsproduktion. Efter kortlægningen værdisættes og omregnes miljøeffekterne til én monetær enhed – dvs. kr., EUR eller USD. Den monetære omregning giver et stærkt kommunikativt redskab, fordi virksomhedens miljøeffekter i princippet kan rapporteres som en omkostning i virksomhedens miljøregnskab. 

Miljøregnskabet er delvist finansieret af Miljøstyrelsen og udarbejdet i et samarbejde mellem NIRAS A/S, Trucost Plc og 2.0LCA. Projektet indgår som en del af Miljøstyrelsens indsats for at fremme danske virksomheders frivillige miljørapportering. Foruden miljøregnskabet fra Novo Nordisk A/S, har konsulenterne udarbejdet en metoderapport, der dels beskriver metoden, og som er et bidrag til det igangværende arbejde internationalt for udvikling af en fælles standard for E P&L regnskaber.