Ny viden om lugt fra minkfarme

28-02-2014
Landbrug

Erhvervet har fået AgroTech til at gennemføre lugtmålinger i efteråret 2013. Indtil offentliggørelsen af disse lugtmålinger var der ikke tilgængelig viden om lugtemissionerne fra minkfarme.

Der har således hidtil ikke været fagligt grundlag for at beregne, om beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 var overholdt for minkfarme.

Med de gennemførte lugtmålinger er der nu etableret et tilstrækkeligt fagligt grundlag, og Miljøstyrelsen vurderer, at de nye lugtdata skal anvendes på den måde, at geneafstande for lugt fra mink beregnes ud fra værdien 7 OU/E/S/årstæve.

Miljøstyrelsen vurderer, at der med de nye lugtdata er tale om væsentlig ny faktuel viden, der kan være relevant for alle afgørelser, der træffes efter det tidspunkt, hvor den nye viden er offentliggjort, dvs. den 28. februar 2014. 

Både verserende sager og nye ansøgninger skal med den nye viden overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Du kan læse mere om lugt og miljøgodkendelser i Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold i  afsnittet om lugt , og du kan læse mere om overgangen til lugtberegninger for mink i  afsnittet om overgangsordninger .

Tabel 1: Oversigt over afstandskrav i meter ved den nuværende regulering og ved anvendelse af de nye lugtdata:

Antal årstæver

Nuværende faste afstandskrav (bemærk fra ”hjørne til ”hjørne”)

Eksisterende beregninger i IT-systemet ud fra 6 OU e/s ved blandede bedrifter (gennemsnitsafstand til haller)

Beregninger ud fra foreløbig testresultater på 7 OU e/s (gennemsnitsafstand til haller)

Nabo

Byzone o.lign.

Nabo

Byzone

Nabo

Byzone

1.000

100

200

39 (100)

85 (200)

45

(100 fra hjørne til hjørne mest begrænsende)

94

(200 fra hjørne til hjørne mest begrænsende )

2.000

100

200

72 (100)

143  (200)

81

(100 fra hjørne til hjørne mest begrænsende)

168

(200 fra hjørne til hjørne mest begrænsende )

4.000

100

200

114

289

123

325

8.000

100

200

165

497

192

564