Ny rapport om kviksølv på forurenede grunde.

21-02-2014
Jord

Miljøstyrelsen har givet støtte til et litteraturstudium, der samler nyeste viden om kviksølv i forhold til forurenede grunde og forurenet jord.

Miljøstyrelsen har givet støtte til et litteraturstudium, der samler nyeste viden om kviksølv i forhold til forurenede grunde og forurenet jord. Projektet er lavet i samarbejde med region Midtjylland og region Syddanmark, og rapporten henvender sig især til regioner, der skal vurdere en forurenet grund, hvor der er fundet kviksølv. Rapporten skal således give en hjælp til at lave 1) undersøgelser af jordforurening med kviksølv, 2) kemiske analyser af kviksølv på forurenede grunde, 3) risikovurderinger af kviksølv på forurenede grunde, og 4) valg af oprensningsmetode i forhold til en grund, der er forurenet med kviksølv.

Kviksølv kan findes i mange forskellige kemiske former på en forurenet grund, og de vigtigste kviksølv forbindelser og reaktioner er beskrevet i rapporten.

Rapporten har opgjort, at der er blevet målt kviksølv på omkring 300 forurenede grunde, der er kortlagt i Danmark, men det er ikke muligt at identificere på hvilke af disse grunde, kviksølv er en kritisk parameter. Blandt de større kviksølvforurenede grunde i Danmark kan nævnes Høfde 42, Banegravsdepotet, Kærgård Klitplantage, Sojakagefabrikken og Middelgrunden.

Link til rapport om:  Kviksølvforurening i jord