Mere genanvendelse behøver ikke at blive dyrere

26-02-2014
Affald Pressemeddelelse

En ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd kritiserer grundlaget for regeringens ressourcestrategi. Men kritikken er forfejlet, mener Miljøstyrelsen, der fastholder, at vi godt kan genanvende mere, uden at det bliver dyrere.

I deres årlige rapport kritiserer Det Miljøøkonomiske Råd (DØR) beregningsgrundlaget en COWI-rapport om dagrenovation, der udgør en vigtig del af beregningsgrundlaget for regeringens ressourcestrategi, ”Danmark uden affald”.

Miljøstyrelsen, der har fået udarbejdet dagrenovationsrapporten, forsvarer rapportens indhold.

- COWI-rapporten bygger på omfattende beregninger, der er blevet til i dialog med en række eksperter, kommuner, konsulenter og fagfolk. Konklusionen er, at mere genanvendelse ikke behøver at blive dyrere, hvis man tænker sig om – og forudsætningerne for den konklusion er overvejet meget grundigt, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp.

Ressourcestrategien bygger på rimelige scenarier

Kritikken fra DØR går hovedsageligt på tre konkrete punkter:

Det første handler om, hvordan man sammenligner fremtidsscenarier med udgangspunktet (basisscenarie). Ifølge DØR er det afgørende, at ”…forholdene er ensartede i alle aspekter…”, og derfor kritiserer DØR, at der i fremtidsscenariet regnes med afhentning af affald hver 14. dag, mens der i basisscenariet er uge-afhentning. Det er imidlertid det mest reelle at antage, mener Claus Torp.

- Det valg er truffet for at opstille scenarierne så realistisk som muligt. Når vi sorterer mere af affaldet, bliver skraldespanden ikke så hurtigt fuld, og derfor er det rimeligt at gå ud fra, at vi kommer til at gå fra uge-tømning til 14 dages tømning. Det er også en tendens, vi har set hos en række kommuner, der allerede har indført mere sortering, siger han.

Bruger borgerne mere eller mindre tid – og koster det noget?

DØR’s andet kritikpunkt går på, at dagrenovationsrapporten ikke regner den tid, borgerne bruger på at sortere, med som en omkostning. Men der er flere afgørende problemer med den kritik, mener Claus Torp.

- DØR går ud fra, at vi vil bruge længere tid på at sortere affald. Men jo mere affald, vi sorterer derhjemme, jo mindre tid skal vi bruge på at aflevere på genbrugspladsen og i kuber – og det har DØR ikke overvejet. Derfor tager det ikke nødvendigvis længere tid, når borgerne skal sortere deres affald. Og selv hvis man troede på, at hver husstand skulle bruge præcis fem minutter ekstra om ugen på at sortere – som DØR antager – ville det ikke koste borgerne ekstra. DØR sætter danskernes fritid til en værdi af 81 kroner i timen, men det er jo ikke konkrete penge, som borgerne skal have op ad lommen, siger Claus Torp.

’Glemte’ omkostninger

Det tredje hovedkritikpunkt fra DØR er, at ressourcestrategien medregner internationale miljøgevinster, men glemmer at medregne internationale omkostninger.

- Det er simpelthen ikke rigtigt. De internationale miljøomkostninger er regnet med i strategiens analyser, siger Claus Torp.

Miljøstyrelsen kan derfor fortsat tilslutte sig COWI-rapportens konklusion om, at vi godt kan genanvende mere, uden at det bliver dyrere – så længe man tænker sig om i planlægningen.

Rapporten fra DØR udgives hvert år.

Kontakt: 

Pressemedarbejder Jakob Volf, e-mail: , telefon: 72 54 44 50
Vicedirektør Claus Torp, Miljøstyrelsen, e-mail: , telefon: 72 54 44 89