Hvor bliver elektronikaffald af?

04-02-2014
Affald

Rapporten giver et overblik over de samlede elektronikaffaldsstrømme i Danmark.

Fokus er på de alternative strømme, som ikke er med i den officielle registrering af elektronikaffald.

Et nyt Miljøprojekt sætter fokus på elektronikaffald og de mængder der hvert år forsvinder, uden at der kan redegøres for dette. Årsagerne kan eksempelvis findes i forkert eller mangelfuld registrering, i ulovlig eksport af affaldet eller ved at det hentes af uautoriserede indsamlere, etc.

Rapporten indeholder endvidere et inspirationskatalog med forslag til initiativer, der kan arbejdes videre med for at få indsamlet og registreret mere elektronikaffald i Danmark. Herunder forslag til yderligere initiativer som kan styrke data, et projekt om at skaffe data for eksport af brugt udstyr, tyverisikring af materiel, mv.

Initiativerne er fordelt på de aktører, som kan handle på indsamlingen:
Gruppe 1 – statslige myndigheder og DPA-system
Gruppe 2 – kommuner og boligselskaber (borgere)
Gruppe 3 – brancheforeninger, private virksomheder mv.

Rapporten er samtidig et relevant input til det arbejde, der skal ske i partnerskab for indsamling af elektronikaffald, som er en del af regeringens ressourcestrategi.

Det anbefales, at der forud for iværksættelse af omkostningsfyldte initiativer laves en grundig vurdering af initiativets forventede effekt set i forhold til omkostningerne.

Link til rapporten:  Hvor bliver elektronikaffald af?