Fremme af miljøvenlig tekstilproduktion - potentiale for partnerskab med modebranchen

06-02-2014
Kemikalier

Nyt forprojekt viser, at der er potentiale for et partnerskab med danske virksomheder og andre aktører på tekstilområdet, der blandt kan føre til mere brug af økologisk bomuld og lavere kemikalieforbrug hos producenterne.

Der er grobund blandt danske aktører på tekstilområdet for et partnerskab om innovation, der kan føre til mere miljøvenlig produktion af tekstiler. Det viser et nyt forprojekt fra Miljøstyrelsen, der netop er udkommet.

I projektet har 28 forskellige aktører – alt fra tæppe- og beklædningsvirksomheder til designskoler og brancheorganisationer – sagt ja til, at de er interesseret i at deltage i et partnerskab.

Rapporten peger især på to områder, hvor der er stor interesse: Bedre adgang til økologisk bomuld og mindre brug af skadelige kemikalier i produktionen.

Rapporten beskriver i alt fem overordnede områder og en række mulige initiativer for hvert område. Både Miljøstyrelsen og de forskellige aktører har bidraget med ideer til initiativer.

Partnerskabet forventes etableret i løbet af 2014, og Miljøstyrelsen planlægger inden sommerferien at afholde en workshop med aktørerne i tekstilbranchen, der skal være med til at løbe partnerskabet i gang.

Læs mere i rapporten ” Forundersøgelse vedrørende partnerskab om innovation på tekstilområdet ”.