Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og nye arbejdspladser

25-02-2014
Landbrug

Fødevareministeriet og Miljøministeriet præsenterer i dag et forslag til en ny akvakulturstrategi, som skal forøge eksporten i den danske akvakultursektor med mere end seks mia. kroner og skabe grobund for 400 nye arbejdspladser frem mod 2020. Samtidig skal dambrugene være grønnere, og produktionen af øko-fisk skal tidobles.

Sidste år blev der i Danmark produceret fisk og skaldyr til en værdi af godt én milliard kroner, hvoraf over 90 procent blev eksporteret. Det er målet, at det skal stige med 50 procent inden 2020. Samtidig blev der eksporteret foder, ingredienser og teknologi til akvakultur for over tre mia. kroner. Den eksport skal tredobles inden 2020. Strategien sætter derudover et mål for at tidoble produktionen af økologiske fisk, så øko-fisk i 2020 udgør 10 procent af produktionen. 

- Der er et stort uforløst potentiale i den danske akvakultursektor, så derfor kommer vi nu med den her strategi, så vi kan få flere fisk på disken, og gerne med det røde Ø-mærke, flere eksportkroner i kassen og flere arbejdspladser i yderområderne af Danmark,  siger fødevareminister Dan Jørgensen

Strategien går blandt andet ud på at mindske bureaukratiet, lette placeringen af nye havbrug og blive endnu bedre til at udvikle ny teknologi, der både kan sælges til udlandet og gøre de danske akvakulturproducenter mere effektive.

I dag foregår halvdelen af produktionen i moderne akvakulturanlæg, hvilket betyder, at dansk fiskeopdræt i dag er blandt de mest effektive og miljøvenlige i verden. På globalt plan indtager Danmark en førerposition inden for teknologi til fiskeopdræt i recirkuleringsanlæg samt foder og foderingredienser.

- I Danmark har vi bevist, at vi både kan producere flere fisk og samtidig skære af regningen til miljøet. Det er en succes, som vi skal have bredt endnu mere ud både i Danmark og på eksportmarkederne. Vi kan levere varen til den voksende middelklasse, der efterspørger flere fisk, uden det kommer til at gå ud over miljøet. Og i Danmark skal vi have lagt gamle miljøforurenende dambrug om til nye moderne anlæg, som giver mulighed for at producere endnu flere fisk, men på en måde, så vi samtidig reducerer kvælstofbelastningen på miljøet,  siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

I løbet af de seneste 10 år er der sket en kraftig reduktion i miljøbelastningen. Opgjort pr. ton fisk er udledningen af kvælstof fra ferskvandsdambrug faldet med 30 procent. Strategien sætter et mål for, at vi skal endnu længere ned. I 2020 skal udledningen af kvælstof fra akvakultursektoren være mindsket med 25 procent pr. ton fisk.

Fakta

I 2020 er det regeringens mål, at:

  • Der er skabt 300 arbejdspladser i foder- og teknologisektoren og 100 arbejdspladser i primærsektoren.
  • Produktionen af fisk og skaldyr i dansk akvakultur er forøget med 50 procent.
  • 10 procent af produktionen af fisk og skaldyr skal være økologisk.
  • Kvælstofbelastningen pr. produceret enhed er reduceret med 25 procent
  • Dansk eksport af fisk og skaldyr fra akvakultursektoren er forøget med 50 procent.
  • Dansk eksport af foder, foderingredienser og teknologi til akvakultursektoren er tredoblet.

Læs strategien, der nu sendes i høring,  her .