Computermodeller kan måske på sigt forudsige risiko ved samtidig udsættelse for blandinger af kemikalier

17-02-2014
Borger

Forskere verden over arbejder på at finde frem til nye og effektive metoder, der kan hjælpe til at vurdere risikoen ved at vi udsættes for mange kemikalier samtidig. Bio-simulering er en af de metoder, som er i spil, og ny dansk undersøgelse bekræfter potentialet.

Biosimulering går ud på, at man ved hjælp af avancerede computermodeller simulerer de biologiske systemer i eksempelvis menneskekroppen, og forudsiger hvordan kroppen håndterer kemikalier.  Derved kan man uden at lave egentlige eksperimenter, bl.a. i dyr, på sigt blive i stand til at forudsige om en given blanding af kemikalier udgør en risiko.

En gruppe forskere fra Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet bidrager nu til metodeudviklingen med to biosimuleringsmodeller for bekæmpelsesmidlerne tebuconazol og prochloraz, og en binær blanding af stofferne.

Projekt skal lede til samlet computerbaseret strategi

De to nye modeller kan eksempelvis simulere mængden af sprøjtemidler, biocider og deres nedbrydningsprodukter i kroppens forskellige dele og sætter det i forhold til de eksponeringer, vi bliver udsat for. Eksponeringsscenarierne er baseret på observationer af pesticidrester i fødevarer og vurdering af hudeksponering ved professionelt brug af bekæmpelsesmidler, der indeholder de to stoffer. 

Der er tale om et pilotprojekt, der skal føre frem til en samlet computerbaseret strategi, der kan forbedre metoderne til bl.a. at vurdere risikoen ved samtidig udsættelse for blandinger af sprøjtemidler og biocider.

Resultater sendt til EU

De danske resultater bliver nu sendt til Den Europæiske Fødevare Autoritet, EFSA og Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, så de kan indgå i det videre arbejde med biosimulering og risikovurdering.

Miljøstyrelsen har støttet den nye undersøgelse økonomisk via midler under kemikaliehandlingsplanen.

Læs selv

Læs rapporten   Optimization of the cumulative risk assessment of pesticides and biocides using computational techniques: Pilot project