Biocidforordningen: Opfordring til producenter om at indsende information om in-situ genererede aktivstoffer

19-02-2014

EU Kommissionen opfordrer i et brev virksomheder, som markedsfører eller gør brug af produkter, der genererer biocid aktivstoffer til at indsende informationer om det givne produkt.

Formålet er at indsamle informationer om in-situ genererede biocid aktivstoffer såvel som de kemikalier, der bliver brugt til at generere dem ud fra (deres ”precursors”). Kommissionen vil bruge informationerne til at beslutte, hvordan in-situ genererede biocid aktivstoffer skal behandles under biocidforordningen.

Virksomheder, som leverer eller gør brug af et kemisk stof, produkt, udstyr eller system, som generer et biocid aktivstof skal indsende informationerne til EU Kommissionen senest den 31. marts 2014.
Læs brevet fra EU Kommissionen på ECHA’s hjemmeside. ´Heri findes yderligere informationer samt et bilag som kan udfyldes og indsendes til

Fakta

Produkter, der genererer aktivstoffer ved brug (på latinsk "in situ" eller "på stedet"), skal leve op til et krav om, at det genererede aktivstof skal være godkendt af EU eller være under vurdering i EU’s revurderingsprogram for aktivstoffer. Kravet gælder, selv om produkterne ikke indeholder aktivstoffer, når de bringes ud på markedet. Selve produktet, som genererer aktivstoffer, er ikke omfattet af reglerne om produktgodkendelse. Det er derimod de stoffer, som produktet indeholder, og som biocidaktivstofferne genereres ud fra. I EU’s terminologi kaldes disse for "precursors". De skal derfor godkendes efter reglerne om godkendelse af biocidholdige produkter.
Læs biocidforordningen

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside med informationer om biocider til virksomheder