Vigtigt skridt i kampen mod hormonforstyrrende stoffer

17-12-2014
Kemikalier

Efter dansk initiativ kommer hormonforstyrrende ftalat på EU’s kandidatliste, så det bliver sværere at få lov at bruge.

Efter dansk forslag har EU besluttet at optage ftalatet DEHP på EU’s kandidatliste som hor¬mon-forstyrrende for miljøet. EU’s kandidatliste er en liste over særligt problematiske stoffer, som man i mange tilfælde skal have særlig godkendelse til at bruge.

DEHP er et af de værste og mest udbredte ftalater, vi kender til. Ftalater bruges især som blødgører i plastprodukter som for eksempel sandaler, badeforhæng og vinylgulve. Beslutningen betyder, at det fremover bliver sværere at få lov til at bruge DEHP.

Samtidig har et flertal i EU for første gang anerkendt fire ftalater som hormonforstyrrende for mennesker. Dog blokerede flere af de store lande for at få stofferne på kandidatlisten her og nu som hormonforstyrrende for mennesker.

Fakta om afstemningen

  • Det var 39. gang, at EU’s medlemsstatskomité mødtes for at tage beslutninger om bl.a. optag af særligt problematiske stoffer på kandidatlisten.
  • EU’s kandidatliste er en liste over særligt problematiske stoffer, som man i mange tilfælde skal have særlig godkendelse til at bruge.
  • Komitéen består af eksperter fra myndigheder i alle EU-lande – i Danmark Miljøstyrelsen.
  • På mødet i Helsinki blev der efter dansk forslag taget stilling til, om fire ftalater (DEHP, DBP, BBP og DIBP) er hormonforstyrrende i forhold til hhv. miljø og menneskers sundhed.
  • Alle fire ftalater blev anerkendt som hormonforstyrrende for sundhed, men fire lande stemte imod at optage stofferne på kandidatlisten alligevel.
  • Èn af ftalaterne – DEHP – bliver dog optaget på kandidatlisten som hormonfor¬styrrende for miljø. Det betyder, at det fremover bliver sværere at få lov at bruget stoffet, fordi industrien skal vise, at der ikke er en risiko for miljøet.