Undervisningsmateriale om fertilitet i udbud

18-12-2014
Kemikalier

Miljøstyrelsen har sendt en opgave i EU udbud, som handler om at udvikle og distribuere undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Materialet skal være publiceret senest den 15. juni til brug for undervisning i skoleåret 2015/2016.

Indsatsen har til formål at øge unges viden om hvilke faktorer der kan påvirke deres fertilitet, herunder alder, livsstil, helbredsmæssige forhold og kemikalier.

Målgruppen er de 15-19 årige på ungdomsuddannelserne (STX,HTX, HHX og HF) og indsatsen skal føre til at målgruppen:

  • Får en større viden om de faktorer, som har betydning for  fertilitet
  • Får en viden om at, kvinders frugtbarhed falder fra de er cirka 30 år, og den falder meget stærkt efter det 35. år, og det er ikke alle der kan behandles
  • Reflekterer over livsstilens betydning for fertilitet
  • Reflekterer over hvilke fordele der er ved at få børn - før/under/efter uddannelse eller senere pga. job & karriere
  • Reflekterer over samfundsmæssige forholds betydning for familiemønstre.

Læs mere om udbuddet af opgaven og betingelserne for at deltage (linket er ikke længere aktivt)

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Miljøministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.