Sikring af kapacitet til destruktion af farligt affald

19-12-2014
Affald

Miljøstyrelsen har nu indgået kontrakter med to virksomheder om at sikre kapacitet til behandling af farligt affald.

Det er en opfølgning på et lovforslag vedtaget af Folketinget, som giver miljøministeren mulighed for at sikre, at vi kan behandle farligt affald fra Danmark – for eksempel hvis der sker et stort olieudslip.

Det er Nordgroup A/S og Special Waste System A/S, der har fået til opgave at stille den fornødne kapacitet til rådighed frem til 2024.

Du kan læse mere om baggrunden for kontrakterne i lovforslaget, som kan findes her .