Ny rapport om nanomaterialer i affald

05-12-2014

Den stigende anvendelse af nanomaterialer kan betyde at nanomaterialer ender i vores affald. Spørgsmålet er hvilken betydning det har for miljø, sundhed og for hvordan vi håndterer vores affald?

Rapporten "Nanomaterials in waste - Issues and new knowledge", tager udgangspunkt i den eksisterende - og meget begrænsede- viden om nanomaterialer i affald. Den peger på, hvilke nanomaterialer, der kan være relevante at se på i affaldssammenhæng. Ved hjælp af massestrømsanalyser for disse nanomaterialer på de vigtigste affaldsområder, viser rapporten, hvor man kan skal lede, hvis man skal finde nanomaterialer i affaldsstrømmen og den peger på områder, hvor mere fokuserede undersøgelser kan tilvejebringe nyttig viden. Rapporten peger ligeledes på, at det er nødvendigt at udvikle analysemetoder til at bestemme indhold af nanomaterialer i affaldsfraktioner, hvis eksperimentelle projekter skal udføres.

Rapporten er en del af regeringsinitiativet "bedre styr på nano", som til sammen skal skabe overblik over nanomaterialer i Danmark.

Link til rapporten

Kontakt:
AC-tekniker, Katrine Smith, tlf. 72 54 42 77, e-mail: 

AC-tekniker, Flemming Ingerslev, tlf. 72 54 45 20, e-mail: